O presuposto de Xustiza para 2009 experimenta un crecemento neto do 9,9 por cento respecto a 2008

O Ministro de Xustiza  D. Mariano Fernández Bermejo anunciou que a área prioritaria de gasto para 2009 ten como fin conseguir un servizo público de calidade, transparente, responsable e áxil. Para leer mais premer aqui.

Los comentarios están cerrados.