Novidades Celga 2009

btn__celga1Neste último trimestre do ano vanse realizar os cursos preparatorios e as probas para o Celga. Comentámosche todas as novidades para que saibas a onde te tes que dirixir, onde podes realizar os cursos ou ben cando se realizan as probas e o importe das taxas.

SOLICITUDE: Para realizar un curso preparatorio para os Celga hai que inscribirse no gabinete provincial de Normalización Lingüística correspondente á localidade na que desexe realizar o curso:

  A Coruña: Edificio Administrativo de Monelos. Praza de Luís Seoane, s/n,15008 A Coruña. Tfno.:981 184 720. FAX: 981 185 681.
  Lugo: Edificio administrativo da Xunta de Galicia. Rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo. Tfno.:982 294 163. FAX: 982 294 926.
  Ourense: Edificio administrativo da Xunta de Galicia. Avda. da Habana, 79, 32872 Ourense. Tfno.:988 386 028. FAX: 988 386 003.
  Pontevedra: Edificio administrativo da Xunta de Galicia. Rúa de Benito Corbal, 47, 36001 Pontevedra. Tfno.:986 805 971. FAX: 986 805 045.

PRAZOS: os cursos que se impartan finalizarán o 20 de novembro de 2009. O prazo de matrícula para estes cursos remata o 10 de setembro de 2009.

CURSOS: listaxe de localidades nas que se van celebrar cursos preparatorios para os Celga durante os meses de outubro e novembro.

  • A Coruña: na AAVV. Montealto. Biblioteca Campo de Marte. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 20:00-22:30 de luns a xoves
  • A Coruña: na AAVV. Labañou. Rolda de Outeiro, 396. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
  • Santiago de Compostela: no IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
  • Lugo: no CEIP Virxe da Soidade. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a venres
  • Ourense: na Escola Politécnica. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a xoves
  • Ourense: no Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 09:00-11:00 de luns a xoves
  • Pontevedra: no Inst. P. Marítimo Pesqueiro do Atlántico. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves
  • A Coruña: AAVV. Oza-Gaiteira. Rúa da Mercede, 56. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 10:00-12.30 de luns a xoves
  • Santiago de Compostela: IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
  • Lugo: IES Politécnico. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 7:45 – 9:45 de luns a venres
  • Monforte de Lemos: IES Río Cabe. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
  • Ourense: Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Data comezo: 21 de setembro. Horario 12:00-14:00 de luns a xoves
  • Pontevedra: CEP A Xunqueira II. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves
  • Pontevedra: Escola Oficial de Idiomas. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
  • A Coruña: Arquivo do Reino de Galicia (Xardín San Carlos). Data comezo: 29 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a xoves
  • A Coruña: Spórting Club Casino. Rúa Real, 83. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 10:00 – 12:30 de luns a xoves
  • Santiago de Compostela: IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
  • Lugo: IES Politécnico. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a venres
  • Ourense: Escola Politécnica. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a xoves
  • Pontevedra: Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
  • Pontevedra: CEP A Xunqueira II. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves
  • Pontevedra: IES Alexandre Bóveda. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves
  • A Coruña: AAVV. Agra do Orzán. Rúa de Entrepenas. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 11:00-13:30 de luns a xoves
  • A Coruña: AAVV. Os Rosais. Praza Elíptica. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:30-21:30 de luns a xoves
  • Culleredo: Edificio Servizos Múltiples do Burgo. Data comezo: 5 de outubro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
  • Santiago de Compostela: IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
  • Lugo: IES Politécnico. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a venres
  • Ribadeo: IES Dionisio Gamallo Fierros. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a venres
  • Monforte de Lemos: IES Río Cabe. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
  • Ourense: Escola Politécnica. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a xoves
  • Pontevedra: Escola Oficial de Idiomas. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
  • Pontevedra: CEP A Xunqueira II. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
  • Pontevedra: IES Alexandre Bóveda. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 19.00-21.30 de luns a xoves
  • Vigo: Inst. P. Marítimo Pesqueiro do Atlántico. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
Celga 1
 • A Coruña: na AAVV. Montealto. Biblioteca Campo de Marte. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 20:00-22:30 de luns a xoves
 • A Coruña: na AAVV. Labañou. Rolda de Outeiro, 396. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
 • Santiago de Compostela: no IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
 • Lugo: no CEIP Virxe da Soidade. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a venres
 • Ourense: na Escola Politécnica. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a xoves
 • Ourense: no Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 09:00-11:00 de luns a xoves
 • Pontevedra: no Inst. P. Marítimo Pesqueiro do Atlántico. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves

Celga 2

  • A Coruña: AAVV. Oza-Gaiteira. Rúa da Mercede, 56. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 10:00-12.30 de luns a xoves
  • Santiago de Compostela: IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
  • Lugo: IES Politécnico. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 7:45 – 9:45 de luns a venres
  • Monforte de Lemos: IES Río Cabe. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
  • Ourense: Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Data comezo: 21 de setembro. Horario 12:00-14:00 de luns a xoves
  • Pontevedra: CEP A Xunqueira II. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves
  • Pontevedra: Escola Oficial de Idiomas. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
Celga 3
 • A Coruña: Arquivo do Reino de Galicia (Xardín San Carlos). Data comezo: 29 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a xoves
 • A Coruña: Spórting Club Casino. Rúa Real, 83. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 10:00 – 12:30 de luns a xoves
 • Santiago de Compostela: IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
 • Lugo: IES Politécnico. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a venres
 • Ourense: Escola Politécnica. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a xoves
 • Pontevedra: Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
 • Pontevedra: CEP A Xunqueira II. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves
 • Pontevedra: IES Alexandre Bóveda. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 17:00-19:30 de luns a xoves
Celga 4
 • A Coruña: AAVV. Agra do Orzán. Rúa de Entrepenas. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 11:00-13:30 de luns a xoves
 • A Coruña: AAVV. Os Rosais. Praza Elíptica. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:30-21:30 de luns a xoves
 • Culleredo: Edificio Servizos Múltiples do Burgo. Data comezo: 5 de outubro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
 • Santiago de Compostela: IES Xelmírez I. Rúa de Poza de Bar. Data comezo: 29 de setembro. Horario: 19:00-21:30 de luns a xoves
 • Lugo: IES Politécnico. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a venres
 • Ribadeo: IES Dionisio Gamallo Fierros. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 18:00-20:00 de luns a venres
 • Monforte de Lemos: IES Río Cabe. Data comezo: 15 de setembro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
 • Ourense: Escola Politécnica. Data comezo: 21 de setembro. Horario: 20:00-22:00 de luns a xoves
 • Pontevedra: Escola Oficial de Idiomas. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves
 • Pontevedra: CEP A Xunqueira II. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 19:30-22:00 de luns a xoves
 • Pontevedra: IES Alexandre Bóveda. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 19.00-21.30 de luns a xoves
 • Vigo: Inst. P. Marítimo Pesqueiro do Atlántico. Data comezo: 1 de outubro. Horario: 10:00-12:30 de luns a xoves

DATAS DAS PROBAS:

 • Celga 1: 29 de novembro de  2009
 • Celga 2: 22 de novembro de  2009
 • Celga 3: 28 de novembro de  2009
 • Celga 4: 21 de novembro de  2009

TAXAS: para a realización das probas do Celga hai que abonar 15,61 €

LOCALIDADES GALEGAS NAS QUE SE REALIZARÁN AS PROBAS: Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e nas universidades onde hai centros de estudos de galego: Barcelona, Bilbao, Cáceres, Granada, Madrid, Salamanca, Vitoria e Alacante.

Para mais información visitar o seguinte enderezo http://www.xunta.es/linguagalega/novidades_celga_2009

Los comentarios están cerrados.