MESA SECTORIAL DE XUSTIZA de DATA 20/10/2022 – CARREIRA PROFESIONAL E OUTRAS CUESTIÓNS.

A CARREIRA PROFESIONAL CONTINÚA CON PASO FIRME:

 

IMPORTANTE 

CARREIRA PROFESIONAL

PROXIMA APERTURA DOS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA TÓDOLOS CORPOS (FORENSES, XESTION, TRAMITACION E AUXILIO.

SPJ-USO SEMPRE INFORMOU QUE SEGUE A DESENVOLVERSE A CARREIRA PROFESIONAL E QUE SERÁ CON EFECTOS ECONÓMICOS RETROACTIVOS A 1 DE XANEIRO DE 2022 PARA TÓDOLOS FUNCIONARIOS ÓS QUE CORRESPONDA -TITULARES E INTERINOS.

 

SPJ-USO LOGRA REDUCIR A 3 ANOS O ACCESO Ó 100% DOS DIFERENTES GRAOS PARA TÓDOLOS CORPOS, CONSEGUINDO IGUALMENTE SUBIR A PORCENTAXE DO PRIMEIRO ANO Ó 50 % (50 % o 1º ano, 75 % o 2º e 100 % o 3º).

En todo caso SPJ-USO solicitou tanto na comisión de seguemento como na mesa sectorial a reducción a 2 anos do acceso ós diferentes grados, así como o aumento das porcentaxes establecidas no borrador.

SPJ-USO, PODE AFIRMAR QUE A CARREIRA PROFESIONAL CONTINUA CON PASO FIRME.

REQUISITOS:  correspondentes a (antigüidade e formación ou un dos criterios xerais de avaliación) deberase acreditar a data 31-12-2021, no corpo en que se estivese en servizo activo nesa data na Administración de xustiza en Galicia (ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza), PARA O CASO DE TRAMITACIÓN E AUXILIO, e con data 31-12-2022 para XESTORES E FORENSES

VALOR DE CADA GRADO COMPLETO 2022 (temos 4 grados):

  • Forenses: 2.627,95 euros/ano por cada grado.
  • Xestores: 1.839,18 euros/ ano por cada grado.
  • Tramitadores: 1.186,08 euros/ano por cada grado.
  • Auxilios: 1006,67 euros/ano por cada grado.

SPJ-USO LOGROU QUE SE VALOREN OS CURSOS DE CALQUERA ANTIGÜIDADE E QUE  SE COMPUTASEN  para o acceso extraordinario ós grados 1 e 2  os cursos de galego xurídico e administrativo,  para o grado 1 o curso de iniciación e perfeccionamento e para o dous os cursos medio e superior.

GRADO1 =40 HORAS-     TOTAL 40

GRADO 2= 40 HORAS-    TOTAL 80

ADXUNTAMOS A INFORMACION DESTA MESA SECTORIAL TANTO DA CARREIRA COMO DOUTROS PUNTOS DE INTERESE⤵️⤵️

CIRCULAR MESA SECTORIAL 20-10-22 – importante

OUTRAS CUESTIÓNS  DE INTERES

RPT DAS FISCALIAS E IMELGA, xa están aprobadas.

PRAZAS A OFERTAR A CONCURSO DE MERITOS EN GALICIA CONFORME A LA LEI 20/21:

  • Xulgado 2 Ribeira
  • Xulgado 1 de A Fonsagrada.
  • SCNE de Pontevedra

Prazas a ofertar en Galicia nas oposicins de turno libre OEP 2019/20/21: 97 CORPO DE XESTION, 103 DO CORPO DE TRAMITACION e 65 do copo de AUXILIO.

ORDENADORES PORTATILES PARA O TELETRABALLO: 1700 PORTATILES DISPONIBLES, 700 PARA A CIDADE DA XUSTIZA , QUEDANDO DISPONIBLES 1000 ORDENADORES PARA O SEU USO POLOS FUNCIONARIOS QUE ESTÁN A TELETRABALLAR.

Los comentarios están cerrados.