Medidas de reforzo nos Xulgados do Penal

Pola DXX comunícasenos as medidas adoptadas nos Xulgados do Penal (tema executorias) ao día de hoxe:

– Xulgado Penal n1 A Coruña: 2 prolongacións de xornada, corpo de tramitación.

– Xulgado Penal 2 A Coruña: 1 prolongación xornada corpo de xestión e 1 reforzo corpo de tramitación.

– Xulgado Penal 3 A Coruña: 3 prolongacións de xornada ( 1 xestor e 2 tramitadores) e 1 reforzo corpo de tramitación.

– Xulgado Penal n 4 A Coruña: 2 prolongacións de xornada corpo de tramitación.

– Xulgado Penal 5 A Coruña: 1 prolongación de xornada de tramitación e 1 reforzo corpo xestión.

– Xulgado Penal 1 Ourense: 3 prolongacións de xornada: 1 xestor e 2 tramitadores.

– Xulgado Penal 2 Ourense: 2 prolongacións de xornada: 1 xestor e 1 tramitador.

– Xulgado Penal 1 Pontevedra: 2 prolongacións xornada: 1 xestor e 1 tramitador.

– Xulgado Penal 2 Pontevedra: 3 prolongacións de xornada, tramitadores.

– Xulgado Penal 3 Pontevedra: 2 prolongacións de xornada, xestores.

– Xulgado Penal 2 Vigo: 1 prolongación de xornada, tramitación.

Proximamente vanse conceder as seguintes medidas:

– Xulgado Penal 1 de Lugo: 1 prolongación de xornada, corpo de tramitación.

– Xulgado Penal 1 Vigo: 1 prolongación de xornada, corpo de tramitación.

– Xulgado penal 2 Vigo: 1 prolongación xornada.

– Xulgado Penal 3 Vigo: 1 prolongación de xornada, corpo de tramitación.

Los comentarios están cerrados.