CONVOCATORIA PARA O DESENVOLVEMENTO DO ACORDO DE CARREIRA PROFESIONAL, DA QUE SPJ-USO É IMPULSOR, E PRAZO DE SOLICITUDES!!!

Con carácter previo á publicación no DOGA do acordo de carreira profesional 2022, e do acordo de desenvolvemento do mesmo e apertura do prazo de solicitudes, estanse a celebrar xuntanzas para negociar a convocatoria, prevista para finais de novembro ou primeiros días de decembro.

 

O grao extraordinario I, en calquera dos corpos, e o grao extraordinario ll, nos corpos de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial, adquirirase no corpo no que se teña a condición de persoal funcionario o día 31 de decembro de 2021.

 

O grao extraordinario ll nos corpos de médicos forenses e de xestión procesual e administrativa, adquirirase no corpo no que se teña a condición de persoal funcionario o día 31 de decembro de 2022.

 

O tempo de servizos prestados con anterioridade a esa data, sexa cal fose o vínculo xurídico do/a empregado/a, computarase para os efectos de adquirir o grao no corpo ao que efectivamente se pertenza o día 31 de decembro de 2021 ou 31 de decembro de 2022.

REQUISITOS DE ACCESO, FORMACIÓN RECIBIDA PRECISA PARA OS DIFERENTES GRADOS, PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E  PROCEDEMENTO PARA SOLICITUDES 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

CIRCULAR CONVOCATORIA CARREIRA 2022 (14-11-22)

 

Los comentarios están cerrados.