CONVOCATORIA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO 23/5/18

Resultado de imagen de CONVOCATORIA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, CONVOCA A REUNIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE 23/05/2018:

 DATA,–  01 de xuño de 2018.

Hora: 10:00

Lugar: Aula nº 6 – EGAP – Políngono Fontiñas (Santiago de Compostela)

 ORDE DO DÍA

 Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.

 Aplicación dos distintos puntos do acordo.

 Rolda de intervencións.

 

 

Los comentarios están cerrados.