COMISIÓNS DE SERVICIOS-GALICIA-PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL

📢🔊 COMISIÓNS DE SERVIZOS ➖ GALICIA 📆 04/8 ➖ PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL‼️

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

🔴 Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3⃣ días hábiles.

▪️ Amplía información e accede á resolución: ⤵️⤵️

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/comision-servizos/220804-adxudicacionprovisional-20xullo-comisions-servizo.pdf

Los comentarios están cerrados.