CHAMAMENTOS DE INTERINOS – GALICIA – 9-2-2022

APROBADOS OS SEGUINTES CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO:

PONTEVEDRA:

CORPO UNIDADE XUDICIAL MOTIVO
CTPA XDO. INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE VIGO SV
CAX XULGADO DE PAZ DE MOS IT

Acudirase ao servizo público de emprego da Comunidade Autónoma para cubrir as prazas ofertadas.

A CORUÑA:

Acudirase ao servizo público de emprego da Comunidade Autónoma para cubrir as prazas ofertadas.

OURENSE:

Xulgado de Primeira Instancia nº 6 de Ourense – CXPA – Reforzo.

Estando agotada a bolsa do CXPA en Ourense, ofrecerase ós integrantes da bolsa do corpo de Tramitación que cumplan os requisitos, e de non aceptala, será ofertada a través do Speg.

Los comentarios están cerrados.