Archivo diario: 14/09/2022

AUTORIZADOS CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO 14/09/2022

CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO 14 DE SETEMBRO DO 2022, REALIZADOS POLA NOVA BOLSA DE INTERINOS

 

A CORUÑA

XDO DO SOCIAL Nº 2 A CORUÑA CXPA REFORZO

FISCALÍA PROVINCIAL A CORUÑA CXPA I.T.

XDO. DE PAZ CAMARIÑAS CXPA I.T.

XDO PR. INST. E INSTR. Nº 1 ARZÚA CXPA VCANTE

XDO. DO PENAL Nº 5 A CORUÑA CXPA I.T.

XDO. PR. INST. E INSTR. Nº 1 ARZÚA REFORZO

FISCALÍA DE ÁREA SANTIAGO DE COMPOSTELA CTPA REFORZO

XDO. PR. INST. E INSTR. Nº 2 BETANZOS CTPA VCANTE

XDO. PRIM. INST. Nº 11 A CORUÑA CTPA VCANTE

XDO. DO PENAL Nº 3 A CORUÑA CTPA LIBERACIÓN SINDICAL

XDO. CONTT-ADTVO. Nº 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA CTPA I.T.

XDO. PRIM. INST. Nº 1 A CORUÑA CTPA SUBSTITUCIÓN

T.S.X. OFICINA REXIS. E REPARTO A CORUÑA CTPA SUBSTITUCIÓN

XDO. PRIM. INST. Nº 5  A CORUÑA CTPA I.T.

DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO A CORUÑA CAX REFORZO

XDO. PRIM. INSTN. Nº 11 A CORUÑA  CAX I.T.

LUGO

FISCALÍA PROVINCIAL DE LUGO CXPA REFORZO

DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO LUGO CTPA I.T.

XDO. DE PR. INST. E INSTR. Nº 1 DE VIVEIRO CTPA COMISIÓN DE SERVIZOS

PONTEVEDRA

XDO. PRIM. INSTN. Nº 12 VIGO     CXPA  I.T.

XDO. MERCANTIL Nº 2 PONTEVEDRA CXPA SUBSTITUCIÓN

XDO. PR. INST. E INSTR. Nº 1 DE MARÍN CTPA I.T

DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO VIGO CTPA COMISIÓN DE SERVIZOS

XDO. Nº 2 DE PORRIÑO   CTPA I.T.

XDO. PRIM. INSTN. 5 DE VIGO  CTPA SUBSTITUCIÓN

XDO. INSTRUCCIÓN Nº 2 PONTEVEDRA CTPA I.T.

AUD. PROV. SECCIÓN Nº 5 PONTEVEDRA -SEDE VIGO- CTPA SUBSTITUCIÓN

XDO. INSTRUCCIÓN Nº 4 VIGO CTPA  OUTROS MOTIVOS

DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO VIGO CTPA SUBSTITUCIÓN

DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO VIGO CTPA I.T.

DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO PONTEVDRA CAX REFORZO

XDO. DO PENAL Nº 3 PONTEVEDRA CAX VCANTE

IMELGA SUBDIRECCIÓN TERITORIAL DE PONTEVEDRA CAX I.T.

XDO. PRIM. INST. Nº 2 PONTEVEDRA CAX I.T.

REXISTRO CIVIL EXCLUSIVO VIGO CAX OUTROS MOTIVOS

AUD. PROV. SECCIÓN Nº 4 PONTEVEDRA CAX VACANTE

OURENSE

XDO. DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE OURENSE      CXPA    I.T.

XULGADO DE PRIM. INST. Nº 6 OURENSE  CTPA REFORZO

XULGADO DE PRIM. INST. Nº 6 OURENSE  CTPA REFORZO

XULGADO DE PRIM. INST. Nº 4 OURENSE CAX SUBSTITUCIÓN

ENTRADA EN VIGOR DA NOVA LISTAXE DE INTERINOS E NOMEAMENTOS POLA NOVA BOLSA

HOXE ENTRARON EN VIGOR AS LISTAXES DA NOVA BOLSA DE INTERINOS DE XUSTIZA EN GALICIA. OS NOVOS NOMEAMENTOS REALIZARNSE POLA NOVA BOLSA

Aquelas persoas que estén traballando nestes momentos no sector privado ou público, agás dos que están traballando de interinos na Administración de xustiza de Galicia, deberán solicitar no prazo de 5 días hábiles a SUSPENSIÓN TEMPORAL nos chamamentos, segundo o disposto no artigo 16 da Orde.

O persoal funcionario interino que se atope traballando en Xustiza en Galicia á entrada en vigor das novas bolsas manteranse ata que se produza o seu cesamento. Se o persoal funcionario que cesa forma parte dunha nova bolsa, pasará a ocupar o posto que lle corresponda nesta, de acordo coa puntuación obtida na baremación de méritos.

Para solicitar a suspensión temporal nos chamamentos por estar traballando fóra da Administración de xustiza en Galicia, deberase comunicar vía mail á Delegación oportuna, nas seguintes direccións:

OPOSICIÓNS DE XUSTIZA: BORRADOR DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

BORRADOR DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA  OPOSICIÓN DO TURNO LIBRE DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIza OEP 2020/21/22.

O Miniterio de Xustiza enviou novo borrador da convocatoria para os procesos selectivos de turno libre da Administración de Xustiza, para os Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial

ACCEDE AO BORRAOR PROCESOS SELECTIVOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA