Archivo mensual: agosto 2022

 NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 31/08/2022

SUBSTITUCIÓNS

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📢🔊 NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES ➖ 📆 31/8/2022‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/persoal/20220831-resolucionDX-substitucion.pdf

🔴 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3⃣ días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴 Modelo de solicitude: Anexo II.
👉 Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es
👉 Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.
👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.
👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️ Accede á normativa 2022 que regula as substitucións:

https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️ Adxuntamos arquivo coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS. ⤵️⤵️

Haz clic para acceder a 20220831-resolucionDX-substitucion.pdf

INTERINOS: LUNS 29 DE AGOSTO – APERTURA DO PRAZO PARA A ELECCIÓN DE CORPO E PROVINCIA.

IMPORTANTE📢🔊 Lembrade que o luns 29 de agosto abrese o prazo para elixir bolsa e provincia.

O prazo será de 10 días hábiles entre o 29 de agosto e o 9 de setembro.

🔵 Importante: Cada persoa solicitante só poderá formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia, de acordo co previsto no artigo 12 da Orde do 4 de outubro de 2018, polo que, no caso de que estea incluída en bolsas de distintos corpos ou en varias provincias da mesma bolsa, deberá seleccionar aquela única en que desexe quedar. Se non o fai, entenderase que desiste de todas as súas solicitudes.

🔵 A elección deberase realizar telemáticamente no prazo de dez días hábiles (entre o 29 de agosto e o 9 de setembro) a través do formulario dispoñible na aplicación informática. Unha vez cuberto o formulario, deberase presentar de xeito electrónico a través da OPAX. As persoas que unicamente solicitasen formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia non terán que efectuar a dita elección.

▶Listaxes definitivas. Unha vez rematado o prazo para formular a elección, a Dirección Xeral de Xustiza aprobará as bolsas definitivas de persoas seleccionadas para cada corpo e provincia, ordenadas por puntuación, que se publicarán no sitio web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e na intranet de Xustiza.

BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS SEMANA DO 22 AO 28 DE AGOSTO

BOLETÍN SEMANAL

ACCEDE AO NOSO BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS NO SEGUINTE ENLACE:

 


Boletín semanal de noticias 22 ó 28 de agosto.

 

EGAP – CONVOCADO CURSO SUPERIOR DE PROTECCIÓN DE DATOS

NO DOG DE HOXE, 26 DE AGOSTO, A EGAP CONVOCA O CURSO SUPERIOR DE PROTECCIÓN DE DATOS

⏺ O curso está dirixido ao persoal empregado público en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, que se encadren nas seguintes categorías:

  • Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario.
  •  Grupos I e II do persoal laboral.

🔴 No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, as vacantes que resulten poderán ser cubertas por persoal empregado público das ditas categorías, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración local, das universidades do Sistema universitario de Galicia e da Administración de xustiza.

🔴  Modalidade e datas: o curso desenvolverase na modalidade mixta, con sesións presenciais, de telepresenza e de teleformación, desde o luns 26 de setembro ata o luns 19 de decembro de 2022.

🔴 Lugar: EGAP

🔴 Duración:106 horas lectivas, distribuídas da seguinte forma:

  •  1 sesión presencial cunha duración de 3 horas

  • 10 sesións de telepresenza de 3 horas cada unha.

  • 72 horas de traballo de teleformación.

  • 1 hora como máximo para o exame final en liña.

🔴 As solicitudes O formulario de matrícula no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>desde as 8.00 horas do 29 de agosto ata as 23.55 horas do día 18 de setembro de 2022.

▶▶ Accede ao doga:⤵⤵⤵

https://dog/Publicados/proteccion_datos.pdf

 

BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS SEMANA DO 15 AO 21 DE AGOSTO

BOLETÍN SEMANAL

ACCEDE AO NOSO BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS NO SEGUINTE ENLACE:

 


Boletín semanal de noticias 15 a 21 de agosto.