Archivo diario: 07/09/2022

NOTA INFORMATIVA SOBRE A SUSPENSIÓN E A RENUNCIA Á BOLSA DE INTERINOS

IMPORTANTE BOLSA DE INTERINOS: A DXX ven de remitirnos una nota informativa sobre a suspensión e a renuncia á bolsa de persoal interino 

Aquí vos deixamos o contido da devandita nota:👇👇

VAISE DESENVOLVER NOS PROXIMOS DIAS UN PLAN DE REFORZO PRESENCIAL DO COÑECEMENTO E USO OPERATIVO DO EXE

Nos próximos días, vaise desenvolver un plan de reforzo presencial do coñecemento e uso operativo do EXE nos órganos xudiciais enfocado á formación do expediente xudicial dixitalizado e á realización das comunicacións telemáticas para apoiar no cumprimento das Instruccións 1/2022, 2/2022 e 3/2022 da Secretaría de Goberno. Agradeceriámosvos a divulgación desta información entre o persoal interesado.

Os obxectivos destas sesións son os seguintes:

  • Impulsar o Expediente Xudicial Electrónico.
  • Difundir boas practicas no uso de documentos dixitais, no cumprimento dos pasos e nos hábitos funcionais de usos dos sistemas para conformar o Expediente Xudicial Electrónico, co obxectivo de garantir a fiabilidade e o correcto procesamento dos datos incluídos no EXE, facilitando o acceso e a explotación da información que contén.
  • Aumentar e fixar o coñecemento sobre os procesos e uso operativo dos sistemas que dan soporte ao Expediente Xudicial Electrónico.
  • Divulgar e ampliar o modelo de aprendizaxe e as ferramentas ao servizo dos usuarios desde o seu posto de traballo. Orientar ás persoas usuarias cara a procura da información de soporte nas canles existentes: Intranet e a plataforma de teleformación.

Achegamos documento co plan de reforzo presencial e online nos órganos e, a continuación, trasladámosvos as datas planificadas para as sesións presenciais por cada provincia para a primeira quincena de setembro coas que atenderemos órganos de Instrucción, Penal, Menores e Mixtos.

Provincia Municipio Órgano Data Horario
Lugo Lugo Instrución 1

12/09/2022

9h-11:30h
Lugo Lugo Instrución 3

12/09/2022

11:45-14:15h
A Coruña Ribeira Mixto 1

12/09/2022

9h-11:30h
A Coruña Ribeira Mixto 2

12/09/2022

11:45-14:15h
Ourense Ourense Instrución 3

12/09/2022

9h-11:30h
Ourense Ourense Menores

12/09/2022

11:45-14:15h
A Coruña A Coruña Instrucción 1

13/09/2022

9h-11:30h
A Coruña A Coruña Instrucción 2

13/09/2022

11:45h-14:15h
Ourense Ourense Instrucción  1

13/09/2022

9h-11:30h
Ourense Ourense Instrucción 2

13/09/2022

11:45-14:15h
A Coruña Muros Mixto 1

14/09/2022

9h-11:30h
Pontevedra Pontevedra Instrución 1

15/09/2022

9h-11:30h
Pontevedra Pontevedra Instrución 3

15/09/2022

11:45h-14:15h
A Coruña Santiago Instrución 2

15/09/2022

9h-11:30h
A Coruña Santiago Penal 1

15/09/2022

11:45-14:15h
A Coruña A Coruña Instrución 3

16/09/2022

9h-11:30h
A Coruña A Coruña Instrución 4

16/09/2022

11:45-14:15h
A Coruña Santiago Instrución 1

16/09/2022

9h-11:30h
A Coruña Santiago Instrucción 3

16/09/2022

11:45-14:15h
ADXUNTAMOS  PLAN DE REFORZO NOS ORGANOS EN PDF.-

20220902_Plan presencial de reforzo nos órganos (2)

         SPJ-USO SOLICITA EN REITERADAS OCASIÓNS:  A RECUPERACION DA FIGURA DO FORMADOR
Desde hai anos vimos solicitando á DXXustiza e á OFICINA DE POLITICA LINGÜISTICA, o nomeamento dun ou varios formadores para cubrir a problemática que sofre esta Administración desde hai moito tempo, #ante a necesidade dun persoal cualificado, dada a materia especifica de xustiza, con coñecementos xurídicos para o tramite dos procedemento, por tanto impera a necesidade de FORMAR, para  unha aprendizaxe rápida e efectivo.
Proba diso é a presentación de escritos #ante a DXXustiza e a OFICINA DE POLICITA LINGÜISTICA, REÚNIONES COS ENCARGADOS DE  FORMACIÓN solicitando a recuperación da figura de formador,  que están colgados no noso blogue e dos cales no seu día informamos os traballadores. En cada unha das provincias hai compañer@s que queren dedicarse á formación e así liquidar o problema  de raíz e deste xeito cada vez que  l@s interin@s ou  l@s funcionari@s aprobade@s  en cada concurso de traslados incorporásense ao seu posto de traballo , terían mais facilidade para realizar as súas tarefas de maneira mais eficaz, rápida e produtiva, xa que de entrada nin sequera coñecen o programa informático ao ser específico e en moitas ou case todas as ocasións a materia.
Algúns exemplos dos escritos presentados por este Sindicato solicitando o nomeamento dun FORMADOR ou TITORES dos propios xulgados son os seguintes:
  • En data 17 de xaneiro de 2022, SPJ-USO REITERA a recuperación da figura do formador para dar unha solución á problemática que se repite ano tras ano ou ben se nomee como titor algún funcionario do Xulgado que poida ensinar ao novo funcionario.

                        Achegamos escrito presentado.-      formador-17.1.22

  • Mediante escrito de  data 7 de maio de 2021, SPJ-USO SOLICITA de novo a recuperación da figura dun formador para resolver a necesidade da formación presencial

                      Achegamos o escrito: ESCRITO-SOLICITANDO-FORMADOR-2

  • Así mesmo mediante escrito de  data 4 de marzo de 2021 SPJ-USO REITERA e SOLICITA a formación presencial, de maneira inmediata para cubrir as necesidades dunha aprendizaxe rápida e eficaz que impera nos xulgados.

                         Achegamos escrito:  solicitud-formacion

Algún Sindicato no día de onte, difundiu un escrito filtrado por algún coordinador xudicial, querendo anotarse un logro coa devandita información, do que non  teñen nin idea, nin moveron un dedo por esta tema.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE APTOS E NON APTOS DOS EXAMES DE CELGA 1, 2, 3 E 4

Celga 1: resultados definitivos das probas do día 11 de xuño de 2022

Publicación dos resultados definitivos das probas do Celga 1 realizadas o dia 11 de xuño do 2022.

Accede a resolucion: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 2: resultados definitivos das probas do día 5 de xuño de 2022

Publicación dos resultados definitivos  das probas do Celga 2 realizadas o día 5 de xuño de 2022

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 3: resultados definitivos das probas do día 4 de xuño de 2022

Publicacíón dos resultados definitivos das probas do Celga 3 realizadas o día 4 de xuño de 2022.

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 4: resultados definitivos das probas os días 28 e 29 de maio de 2022

Publicación dos resultados definitivos das probas do Celga 4 realizadas os días 28 e 29 de maio de 2022.

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Para visualizar os listados debes acceder ao seguinte enlace:

ACCEDE AO ENLACE: 

 

APERTURA DE LISTAS DE LA BOLSA DE INTERINOS DEL PAIS VASCO

Se ha publicado la resolucion de fecha 27 de julio de 2022 en el Boletin Oficial del Pais Vasco, por la que se procede a la apertura de las bosas de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco.

  1. ¡Quién puede solicitarlo?

Podrán solicitar la admisión en las bolsas de trabajo, aquellas personas que habiendo participado en las últimas pruebas selectivas finalizadas, que se convocaron para el ingreso en alguno de los Cuerpos citados en el punto anterior, hubieran obtenido una puntuación igual o superior al 40 por ciento de la nota de corte en el primer ejercicio de la oposición.

Se entenderá que unas pruebas selectivas han finalizado con la publicación en el BOE de la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas que han superado el proceso (la oferta de empleo público de referencia es la de 2017-2018, para los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial; y la de 2016, para el cuerpo de Médicos Forenses).

           2.-Solicitud y aportación de documentación

La solicitud de participacion, asi como la documentación que se acompañe, se realizará a través de un formulario electrónico disponible al pinchar el siguiente enlace:

Tramitación electrónica

          3.-¿A donde deben dirigirse?

Las solicitudes van dirigidas a la Dirección de la Administración de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Politicas sociales.

          4.- ¿Cuál es el plazo?

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2022.

 

 

DEPURACIÓN DAS BOLSAS  DE INTERINOS (AUXILIOS QUE FORMAN PARTE DAS  NOVAS LISTAXES  E A DIA DE HOXE XA SON FUNCIONARIOS TITULARES)

Dende SPJ- USO levamos mais de 15 días, repetimos 15 días, chamando e contactando cos aprobados das últimas oposicións para que renuncien á nova bolsa, e así non prexudicar a candidatos a formar parte das novas listas. (Spj uso feitos …. non fume)

Para que deste xeito, a bolsa non naza desvirtuada e esas posicións dos aprobados sexan ocupadas por interinos baremados ou de reserva en dispoñibilidade real para aceptar chamamentos.

Por mor do traballo realizado por SPJ USO; As delegacións de cada provincia, están a poñerse en contacto dende hay una semana cos funcionari@s aprobad@s do corpo de Auxilio Xudicial, para que presenten escrito renunciando ás listaxes de interinos que se publicarán en breve aos efectos de non causar prexuízos.
SPJ USO non vendemos escritos que non mira ninguén acadamos feitos e traballamos por todos os compañeiros de Galicia.