ENTRADA EN VIGOR DA NOVA LISTAXE DE INTERINOS E NOMEAMENTOS POLA NOVA BOLSA

HOXE ENTRARON EN VIGOR AS LISTAXES DA NOVA BOLSA DE INTERINOS DE XUSTIZA EN GALICIA. OS NOVOS NOMEAMENTOS REALIZARNSE POLA NOVA BOLSA

Aquelas persoas que estén traballando nestes momentos no sector privado ou público, agás dos que están traballando de interinos na Administración de xustiza de Galicia, deberán solicitar no prazo de 5 días hábiles a SUSPENSIÓN TEMPORAL nos chamamentos, segundo o disposto no artigo 16 da Orde.

O persoal funcionario interino que se atope traballando en Xustiza en Galicia á entrada en vigor das novas bolsas manteranse ata que se produza o seu cesamento. Se o persoal funcionario que cesa forma parte dunha nova bolsa, pasará a ocupar o posto que lle corresponda nesta, de acordo coa puntuación obtida na baremación de méritos.

Para solicitar a suspensión temporal nos chamamentos por estar traballando fóra da Administración de xustiza en Galicia, deberase comunicar vía mail á Delegación oportuna, nas seguintes direccións:

Los comentarios están cerrados.