Archivo diario: 17/01/2022

SPJ-USO SOLICITA A INMEDIATA MODIFICACIÓN E PUBLICACIÓN NO DOGA DA MODIFICACIÓN DA NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS POLA QUE SE ELIMINA O REQUISITO DOS 6 MESES TRABALLADOS NO POSTO CANDO A SUBSTITUCIÓN É NA MESMA UNIDADE.

Este sindicato leva moito tempo solicitando a negociación íntegra dunha nova normativa de substitucións, e asimesmo rematar a negociación das Comisións de Servizo, reivindicación que reiteramos.

Non obstante o anterior, e mentras esa negociación e en consecuencia a nova normativa non se produzan, solicitamos CON CARÁCTER DE URXENCIA a MODIFICACIÓN PARCIAL DA ACTUAL NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS.

Dende 2020 esíxese como requisito  para as substitucións unha permanencia mínima de seis meses continuados no posto dende o que se participa. Esta condición pretende unha mínima estabilidade do persoal nos órganos xudiciais e unha mellor prestación do servizo público; non obstante as substitucións verticais que se producen dentro da mesma unidade garanten, ademais da axilidade na cobertura da praza, un mellor funcionamento do servizo; motivo este que aconsella exceptuar o requisito de permanencia mínima no posto exclusivamente para aquel persoal que a solicite dentro da mesma unidade.

Accede ó ESCRITO SOLICITANDO A MODIFICACIÓN DA NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS (1)

Xustificante de presentación de escrito.–Solicitud-PR004A-20220117 (1)

SPJ-USO REITERA A RECUPERACIÓN DA FIGURA DO FORMADOR OU BEN SE NOMBREN TITORES A FUNCIONARIOS DO XULGADO.

SPJ-USO REITERA A PETICION DE FORMADOR PARA DAR UNHA SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICA que se repite tódos os anos, ou ben se nombre como titor algún funcionario do Xulgado que poida ensinar ao novo funcionario.

De novo vai resolver o concurso de traslados do ano 21/22, sen que se deu unha solución á problemática coa que se atopan os xulgados que desde hai tempo vimos solicitando, dado que os funcionarios que toman posesión nos seus novos destinos, nin sequera coñecen Minerva e doutra banda na maioría dos casos, chegan a unha xurisdición na que nunca traballaron e descoñecen o trámite nos expedientes ou a forma de traballar nos Xulgados de Galicia, o que retarda de maneira xigantesca a aprendizaxe e doutra banda provoca que o atasco que xa existe previamente en case todos os xulgados de Galicia, prolónguese durante o triplo de tempo, que se houbese ou ben un formador ou un titor no xulgado que poida ensinar ao novo funcionario.

Escrito presentado.-formador 17.1.22

Xustificante de presentacion.- Justificante-PR004A-20220117

IMPORTANTE: SUBIDA SALARIAL DE XANEIRO 2022 E APERTURA DOS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL

Tralas xestións realizadas por este sindicato SPJ-USO, a Administración acaba de confirmarnos que na NÓMINA DESTE MES DE XANEIRO VEREMOS REFLEXADO NAS NOSAS NÓMINAS:

☑️ – A SUBA DO 2% estatal de tódolos conceptos retributivos.
☑️ – A ÚLTIMA PARTE DO GRADO 1 DE CARREIRA PROFESIONAL DO CORPO DE XESTIÓN P.A., que pasará a cobrar na nómina de xaneiro en concepto de carreira profesional a cantidade de 151 EUROS (en 2021 eran 98,59 euros).
☑️ – Queda pendente para vindeiras nóminas a aplicación da cláusula de revisión e polo tanto actualización e suba do CAT ó corpo de Xestión P.A., con efectos 1 de xaneiro.
☑️ – Igualmente, como xa vos temos informado, e a pesar das sentencias por todos coñecidas, en próximas datas procederáse á apertura dos grados extraordinarios 1 e 2 de carreira profesional, segundo o caso, e que se cobrará con efectos 1 de xaneiro.

▪️ Manterémosvos puntualmente informados.

 

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS CURSOS DEL AULA DE FORMACIÓN DE USO

FORMACIÓN: CURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS CURSOS DEL AULA DE FORMACIÓN DE USO. 

Cursos para afiliad@s y nuev@s afiliad@s.

CURSOS VÁLIDOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL, BOLSAS DE INTERINOS, SELECCIONES DEL SPEG Y OPOSICIONES.

SEGUNDA EDICIÓN:

  • Fecha de inscripción desde el 17 de Enero de 2022 al 25 de Febrero de 2022
  • Fecha de realización: 1 de Marzo a 15 de abril.

Pincha y accede: FORMACIÓN 2022 circular.

Aprender a hablar en público Elecciones Sindicales
Prevención de Riesgos Laborales y Covid 19 Visión Negociadora y Mediadora para impulsar el Acuerdo.
Comunicación para Construir. Comunicación no violenta Coaching Personal
Auditor en Prevención de Riesgos Laborales La Protección de Datos
Prevención de Riesgos Laborales Nueva Ley de Procedimiento Administrativo
Nueva Ley de Contratos Mediación Transformativa
La Administración Electrónica Habilidades Sociales y de Comunicación
Habilidades de Liderazgo y Negociación Estatuto Básico del Empleado Público
Igualdad entre Hombres y Mujeres  

Para darte de alta en la plataforma de AULA DE FORMACIÓN DE USO y poder inscribirte en los cursos que te interesan, hay que proceder de la siguiente manera: cada afiliad@ debe darse de alta en la nueva aula de formación en el siguiente enlace: https://formacion.facuso.es.

Hay que pinchar en cursos y después en INAP Negociación Colectiva y Dialogo Social, y acceder al curso o cursos que queremos inscribirnos. No se puede acceder a los cursos hasta que se abra el periodo de inscripción. Si tenéis algún problema para acceder a los cursos, debes enviar un correo electrónico a formacion.inap@facuso.es  indicando tus datos (nombre completo, DNI, email) e identificar tu problema.

 

BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS DE 10 AL 16 DE ENERO

ACCEDE AL BOLETÍN SEMANAL PINCHANDO EN EL SIGUIENTE ENLACE:

Boletín Semanal de Noticias.