Archivo diario: 19/01/2022

COMISIÓNS DE SERVIZO – PUBLICADA NA INTRANET DE XUSTIZA A CONVOCATORIA DE COMISIÓNS DE SERVIZO NO XULGADO MERCANTIL 3 DE A CORUÑA.

PUBLÍCASE NO DIA DE HOXE 19 DE XANEIRO DE 2022, A RESOLUCIÓN POLA QUE SE CONVOCA A PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVIZO DE POSTOS DE TRABALLO NO ORGANO DE NOVA CREACIÓN DE A CORUÑA, ENTRE PERSOAL FUNCIONARIO DOS CORPOS E ESCALAS AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.

PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: DENDE O 20 DE ENERO DE 2022 AO 26 DE ENERO DO 2022.

ACCEDE: RESOLUCION(1)

CHAMAMENTOS DE INTERINOS – GALICIA – 19/01/2022

Aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:

 

 

PONTEVEDRA:

Xulgado  de 1ª Ins. e Instru. Nº 2 de Marín. Corpo Tramitación. Licencia enfermidade.

Xulgado de 1ª Ins. e Instru. Nº 2 de Villagarcia. Corpo Tramitación. Licencia enfermidade.

Xulgado de 1ª Ins. e Instru. Nº 1 de  Redondela. Corpo Tramitación. Reforzo.

Xulgado de 1ª Ins. e Instru. Nº 2 de  Redondela. Corpo Auxilio.Licencia enfermidade.

Xulgado de  Paz de Silleda. Corpo Auxilio. Licencia enfermidade.

Decanato Vigo- Servizo Común de Apoio- Corpo Auxilio- Reforzo.

A CORUÑA:

TSX SALA CONT-ADTVO A CORUÑA.- CTPA.– SUBSTITUCION

XULGADO PRIMERA INSTANCIA N. 8 A CORUÑA.- CTPA.-SUBSTITUCIÓN

FISCALIA PROVINCIAL DE A CORUÑA.- CTPA.- SUBSTITUCIÓN

XDO DO SOCIAL N.2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- CAX.- LIBERADO

AUDIENCIA PROVINCIAL.- SECCION 2 DE A CORUÑA.- CXPA.- REFORZO

AUDIENCIA PROVINCIAL NUMERO 4 A CORUÑA.- CTPA.- REFORZO

AP REXISTRO E REPARTO A CORUÑA.- CTPA.- REFORZO

LUGO:

AUDIENCIA PROVINCIAL -SECRETARÍA- AUXILIO XUDICIAL (SPEG)
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN 2ª.- CTPA (CHAMAMENTO BOLSA)