IMPORTANTE: SUBIDA SALARIAL DE XANEIRO 2022 E APERTURA DOS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL

Tralas xestións realizadas por este sindicato SPJ-USO, a Administración acaba de confirmarnos que na NÓMINA DESTE MES DE XANEIRO VEREMOS REFLEXADO NAS NOSAS NÓMINAS:

☑️ – A SUBA DO 2% estatal de tódolos conceptos retributivos.
☑️ – A ÚLTIMA PARTE DO GRADO 1 DE CARREIRA PROFESIONAL DO CORPO DE XESTIÓN P.A., que pasará a cobrar na nómina de xaneiro en concepto de carreira profesional a cantidade de 151 EUROS (en 2021 eran 98,59 euros).
☑️ – Queda pendente para vindeiras nóminas a aplicación da cláusula de revisión e polo tanto actualización e suba do CAT ó corpo de Xestión P.A., con efectos 1 de xaneiro.
☑️ – Igualmente, como xa vos temos informado, e a pesar das sentencias por todos coñecidas, en próximas datas procederáse á apertura dos grados extraordinarios 1 e 2 de carreira profesional, segundo o caso, e que se cobrará con efectos 1 de xaneiro.

▪️ Manterémosvos puntualmente informados.

 

Los comentarios están cerrados.