NOVOS AVISOS DE SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES E ADXUDICACIÓNS ANTERIORES

IMG-20180607-WA0011.jpgPublicáronse novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares con data do 7 de xuño de 2018.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de lle corresponder máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

– Órgano xudicial da desocupación: Aud. Prov. Sección 2ª A Coruña. Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA
– Órgano xudicial da desocupación: Xdo. do Social núm. 3 Santiago de Compostela Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA
– Órgano xudicial da desocupación: Xdo. do Social núm. 1 Ferrol Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CTPA

Prazo de presentación de solicitudes: 08, 11 e 12 de xuño de 2018

As peticións deberán ser remitidas por algunha das seguintes canles: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

ADXUDICACIÓNS 

ADXUDICACIÓNS SUBSTITUCIÓNS 7-06-18

 

Los comentarios están cerrados.