AMPLIACIÓN DA XORNADA DE VERÁN (DO 1 DE XUÑO Ó 30 DE SETEMBRO)

SPJ-USO, logo de acadar en 2018 a mellora do horario de entrada (7.30 horas) así como as prolongacións de xornada no HORARIO DE VERÁN, segue loitando pola conciliación da vida laboral e familiar.

Polo anterior, e coa base da normativa estatal de aplicación supletoria conforme ó estipulado na LOPX, un ano mais, vimos de presentar escrito esixindo á DXX  a ampliación da xornada de verán.

Accede á circular: Ampliación da xornada de verán 

Accede ó CADRO-RESUMO HORARIO xeral na Xustiza galega

Los comentarios están cerrados.