Adxudicación substitucións entre titulares_Publicación 25, 28 e 29 de xaneiro de 2019

66e8e-sustituciones

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 25, 28 e 29 de xaneiro.

RESOLUCIÓN SUBSTITUCIÓNS PUBLICADAS NO DÍA DE HOXE

Los comentarios están cerrados.