Archivo diario: 05/06/2023

SPJ-USO ELIXE AVANZAR

¿POR QUÉ VOS PEDIMOS O VOSO APOIO NAS ELECCIÓNS SINDICAIS DO 20 DE XUÑO?

 

 

ELECCIÓNS SINDICAIS NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA – VOTO POR CORREO – VOTA SPJ-USO!!!

📢🔊 ELECCIÓNS SINDICAIS NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 2023‼️
🔴 VOTACIÓNS 🗳️ O 20 DE XUÑO‼️

Ata o vindeiro LUNS 12 DE XUÑO PÓDESE SOLICITAR O VOTO POR CORREO!!!

VOTA SPJ-USO!!!

MODELO DE SOLICITUDE DE VOTO POR CORREO – solicitude 2023 – GALICIA

IMPORTANTE: A solicitude deberá ser remitida por correo certificado, e selada e fechada pola oficina de Correos.

Posteriormente recibirás na dirección indicada toda  a documentación precisa para votar por correo.

Debes introducir a papeleta no sobre de votación que che remiten, e unha vez cerrado o sobre, introducilo noutro sobre mais grande xunto coa copia do teu DNI, DNI que debe ir dentro do sobre grande e fóra do sobre pequeno de votación, remitindo o sobre grande por correo certificado á Mesa Electoral Coordinadora correspondente.

Para calquera dúbida contacta co teu delegado sindical de SPJ-USO.

MEDICOS FORENSES: PUBLICACIÓN DAS RESPOSTAS CORRECTAS

Na páxina do Ministerio de Xustiza ben a publicar o Acordo do 5 de xuño do Tribunal Cualificador, polo que se publica a “plantilla” de respostas correctas do primeiro exercicio, para ingreso no Corpo Nacional de Médicos Forenses, celebrado o pasado 3 de xuño de 2023.

Os interesados dispoñen dun prazo de 5 días hábiles para presentar alegacións, a partir do día seguinte da súa publicación na esta páxina web, a través do correo electrónico: procesos.selectivos@mjusticia.es ​

ACCIÓN SOCIAL 2023

A Dirección Xeral de Xustiza comunícanos que está prevista para o próximo día 12/06/2023 a publicación no DOG da Resolución do 29 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.