Archivo mensual: mayo 2023

CHAMAMENTO DE INTERINOS – GALICIA (31/05/23)

 

No día de hoxe, a Dirección Xeral de Xustiza autorizou  chamamentos de persoal interino, para prestar servizos nos seguintes Órganos:

PROVINCIA DE A CORUÑA

☑️ DECANATO A CORUÑA — CAX — SUBSTITUCION

☑️ XDO. DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER N.1 A CORUÑA– CAX — VACANTE

Aprobados os seguintes chamamentos fora do OPAX:

☑️ DECANATO SERV.COM.APOIO A CORUÑA — CTPA — SUBSTITUCION

☑️ TSX S.CONT.ADMIN. A CORUÑA – CTPA – LIC.ENF.

☑️ XUD. SOCIAL N.1 FERROL – CTPA – SUBSTITUCIÓN

☑️ XUD. VIOL.SOBR.A MULLER N. 1 A CORUÑA – CTPA – LIC.ENF.

☑️ TSX. S.CIVIL E PENAL A CORUÑA – CTPA – REFORZO

————————————————–

PROVINCIA DE LUGO

☑️ XDO. DO PENAL N. 2 LUGO – CAX – LIC. ENF.

Aprobados os seguintes chamamentos fora do OPAX:

☑️ FISCALIA PROVINCIAL LUGO – CTPA – REFORZO

————————————————–

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

☑️ XDO. PR.INST.E INSTR.N. 2 PONTEAREAS – CAX – LIC. ENF.

☑️ XDO. DO SOCIAL N. 7 VIGO – CAX – I.T.

☑️ XDO. PR.INST.E INSTR.N. 2 VILAGARCIA DE AROUSA – CAX – LIC. ENF.

Aprobados os seguintes chamamentos fora do OPAX:

☑️ XDO. MERCANTIL N. 2 PONTEVEDRA – CTPA – IT

☑️ AUD. PROV. SEC. 2 PONTEVEDRA – CTPA – IT

☑️ XUD. PRIM. INSTANCIA N. 3 VIGO – CTPA – SUBSTITUCIÓN

☑️ XUD. INSTRUCIÓN N. 3 VIGO – CTPA – IT

☑️ XUD. PR.INST.E INSTR.N. 2 CAMBADOS – CTPA – IT

☑️ XUD. PR.INST.E INSTR.N. 4 CAMBADOS – CTPA – SUBSTITUCIÓN

————————————————–

PROVINCIA DE OURENSE

☑️ XDO. DO PENAL N. 1 OURENSE – CTPA — SUBSTITUCION

TRAMITACION PROMOCIÓN INTERNA. VALORACIÓN DEFINITIVA DE LA FASE DE CONCURSO

En la página web del Ministerio se ha publicado la valoración definitiva de los méritos en la fase de concurso.

Accede a los méritos definitivos en el siguiente enlace:

Méritos Promoción Interna

Puedes acceder a la web del Ministerio en el siguiente enlace:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/promocion-interna/tramitacion-procesal-administrativa-marzo

 

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 30/05/2023

SUBSTITUCIÓNS

 

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza e mais na web da Consellería.

 

Accede á resolución neste enlace:

Resolución novas substitucións de 30/05/2023

🔴PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴 SOLICITUDES:  
Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

🔴As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️Accede á normativa 2022 que regula as substitucións:

https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️Consulta na imaxe as SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS:

OPOSICIONES MEDICOS FORENSES. ORDEN JUS/1287/2022. DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA EXAMEN.

 

Se ha publicado en la web del ministerio la siguiente información:

Distribución de opositores por aulas para la realización del primer Ejercicio, para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

​El ejercicio tendrán lugar en la Universidad Carlos III de GETAFE (Campus de las Margaritas), el día 3 de junio de 2023.

EDIFICIO CAMPOMANES

Acceso por Calle Madrid 126 – A, C.P. 28903 GETAFE (MADRID)

Hora de apertura de puertas: 9,00 horas

TRAMITACION TURNO LIBRE. ERRATA EN LAS PLANTILLAS PROVISIONALES

En la página web del Ministerio se ha publicado un errata en las plantillas provisionales facilitadas:

En la pregunta nº 1 (Tipo A Rojo) y en la nº 52 (Tipo B Verde) de las plantillas provisionales de respuestas válidas:

  • Donde dice D
  • Debe decir C

Enlace a la web del Ministerio