EGAP – CONVOCADAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IDIOMAS 2022!!!

Publicada no Doga a RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2022 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas 

SOLICITUDES E PRAZOS: DEZ DÍAS DENDE O 10/02/2022 mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible  na dirección:

 <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;

 O número máximo de actividades formativas que se poden solicitar nesta convocatoria limítase a tres.

 Cada persoa só poderá solicitar un nivel por cada idioma ofertado na modalidade de teleformación.

 Non se poderá solicitar o mesmo nivel cursado na anterior convocatoria.

Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades

Amplia información e accede ó DOG: ⤵️⤵️

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioO150-020222-0001_gl.html

Los comentarios están cerrados.