CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA PARA O DÍA 28/10/2022

Por orde do director xeral de Xustiza, convócase Mesa sectorial de xustiza, na seguiente data e hora indicados:

Data: 28/10/2022

Hora: 13:00 horasLugar: EGAP (sala 11)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta de Mesa sectorial do 20 de outubro de 2022.

2.- Modificación das RPT do Imelga e da Fiscalía.

Orde do….. de…………. de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia (20221028_Proxecto_modif_RPT_Imelga)

Resolución do………. de…………. de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma deGalicia

(20221028_Proxecto_modif_RPT_NOF)

3.Proposta de Acordo para o desenvolvemento da Traxectoria Profesional do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

4.- Rogos e Preguntas.

Los comentarios están cerrados.