REXISTRO CIVIL: APLICACIÓN “DICIREG”

Instrución do 3 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública, pola que se modifican as pautas e criterios para apoiar a entrada en servizo efectiva da aplicación informática Dicireg, a partir da entrada en funcionamento da primeira oficina conforme ás previsións contidas na Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.

Los comentarios están cerrados.