LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: PUBLICADO NO BOE DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO

Publicado no BOE  o Acordo de 6 de xuño de 2022, do Tribunal Calificador do proceso selectivo de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocado por Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre, polo que se convoca aos aspirantes da quenda libre á realización do primeiro exercicio sinalándose o día 1 de outubro de 2022, as 10:00 horas, en Madrid. Así mesmo indícase que a data de comezo do exercicio oral será o día 14 de novembro, con toda probabilidade.

Los comentarios están cerrados.