PUBLICADOS NO DOG OS PERMISOS RETRIBUIDOS PARA AS ELECCIÓNS SINDICAIS DO 20 DE XUÑO

Hoxe publícase no DOG  a resolución pola que se establecen os permisos retribuídos de que poden gozar os electores a órganos de representación de persoal da Administración de xustiza en Galicia que exerzan o dereito de voto o vindeiro día 20 de xuño.

🔴 Ao persoal funcionario que goce deste permiso poderalle ser exixida unha xustificación da efectividade do acto da votación, que para o efecto solicitará da súa mesa electoral.

2 horas para o persoal que traballe no mesmo edificio no que se atope a mesa electoral.

3 horas para o persoal que dentro da mesma localidade se desplace a outro local ou edificio para exercer o voto na mesa electoral.

4 horas para o persoal que se desplace a outra localidade para exercer o voto na mesa electoral.

As persoas integrantes das mesas e os/as interventores/as e apoderados/as das candidaturas gozarán dun permiso retribuído de xornada completa no día da votación e dunha redución de cinco horas na xornada de traballo do día inmediatamente posterior.

Los comentarios están cerrados.