NOVAS PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN ENTRE TITULARES 4/02/2022

PUBLICADOS NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS NA INTRANET DE XUSTIZA CON DATA 4/02/2022

As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Postos de traballo ofertados:  Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (7, 8, 9 de Febreiro de 2022).

As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado.

ANEXO-BIS-II-SOLICITUDE-SUBSTITUCIONS-2

PRAZAS OFERTADAS:

TSX SALA DO SOCIAL DA  A CORUÑA

LICENZA POR ENFERMIDADE              CORPO TRAMITACIÓN.

XDO. SOCIAL Nº 2 DE FERROL

LICENZA POR ENFERMIDADE               CORPO AUXILIO

SOCIAL 2 VIGO

VACANTE                                                        CORPO AUXILIO

 

AMPLIA INFORMACIÓN:

2022.02.04_Resolucion DX_Publicación_Novas_Substitucións

ANEXO-BIS-II-SOLICITUDE-SUBSTITUCIÓNS

Los comentarios están cerrados.