CONVOCATORIA COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE- 9-02-2023

Resultado de imagen de SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE PREVENCION Y RIESGOS

A  D.X.X.  acaba de comunicar  e convocar  o Comité de Seguridade e Saúde para o próximo día 9 de febrerio  as 11 horas mediante videoconferencia

Poñemos en coñecemento de todos os compañeiros que calquera alegación, suxestión, dúbida que queirades que transmitirnos poñádela no noso coñecemento.

Orde do día:
1. Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias.
2. Información sobre a programación anual en prevención de riscos laborais para 2023.
3. Avaliación de riscos da Cidade da Xustiza de Vigo.
4. Rogos e preguntas. 

Los comentarios están cerrados.