CHAMAMENTOS DE INTERINOS – GALICIA – 15/9/2021

Hoxea 15/9/2021 foron aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:

 

A CORUÑA

Xulgado de Instrucción nº 3 de Santiago de Compostela-  Corpo de Xestión Procesual e Administrativa. (IT)

Xulgado mixto nº 1 de Ortigueira-  Corpo de Xestión Procesual e Administrativa. (IT)

Decanato Servizo común de apoio de A Coruña. Corpo de Xestión Procesual e Administrativa. (IT)

Xulgado de Instrucción nº 3 de Santiago de Compostela-  Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. (Subs)

Xulgado mixto nº 2 de Carballo. Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. (IT)

-Xulgado de Instrucción nº 3 de A Coruña. Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. (Subs)

Decanato Servizo común de apoio de A Coruña. Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. (Reforzo)

Xulgado do Penal nº 4 A Coruña. Corpo de Auxilio Xudicial. (Subs)

Audiencia provincial Secc. 6ª A Coruña, Sede Santiago de Compostela. Corpo de Auxilio Xudicial. (Reforzo)

Decanato Xulgados PRI/I Santiago de Compostela. Corpo de Auxilio Xudicial. (Reforzo)

*Según nos informa a delegación da Coruña algúns serán chamados por falta de ratio e outros serán ofertados ao SPEG.

OURENSE

-Xulgado Mixto número 2 de Verín (Ourense). Corpo de Tramitación Procesual (Subs.)

PONTEVEDRA

-Xulgado de Primeira Instancia nº 2 de Pontevedra – Corpo de  Auxilio Xudicial (IT)

* Según nos informa a delegación de Vigo a praza anterior será ofertada telefónicamente por non existir ratio de dúas persoas por praza na bolsa de traballo nin na bolsa de reserva dese corpo.

Nas restantes provincias non houbo chamamentos no día de hoxe.

Los comentarios están cerrados.