XESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA: APROBADOS EXAMEN INCIDENCIAS E APERTURA DA FASE CONCURSO DE MÉRITOS

Na páxina web do Ministerio de Xustiza vense de publicar Acordos do Tribunal Calificador das probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Admón. de Xustiza polo que:

PRIMEIRO. Que finalizado o prazo para a presentación de alegacións a plantilla provisional de respostas do exercicio de incidencias celebrado o día 2 de decembro de 222, e non habendose rexistrado ningunha, eleváse a definitiva a devandita plantilla
SEGUNDO: Procédese  a publicar a listaxe das persoas que superaron o exercicio de incidencias celebrado o día 2 de decembro de 2022.

Aquí vos deixamos a resolución e a listaxe de aprobados:

Asimesmo, na mesma web publicase o acordo polo que se abre a fase de concurso e publicase o manual do usuario sobre aportacións de méritos. Aquí vos deixamos tanto o acordo coma o manual:

Los comentarios están cerrados.