FUNCIONARIOS DE GARDA O DÍA 24 E 31 DE DECEMBRO, ACLARACIÓNS!!!

Ante a confusión xerada e as múltiples consultas efectuadas, as Delegacións Provinciais acabannos de informar ás organizacións sindicais, en resumo, do seguinte:

  1. Os funcionarios que estén de garda de permanencia teñen dereiro ó día de “libranza” de garda sen dúbida, como outra garda calquera.
  2. Tódolos funcionarios temos en 2022 DOUS días a maiores de asúntos particulares por coincidir en sábado o día 24 e 31, días que xa están computados na OPAX.
  3. Os funcionarios que esten de garda de permanencia ou dispoñíbilidade os días 24 ou 31 de decembro NON terán dereito a día algún a maiores, por coincidir en sábado.

A normativa ó respecto, artigo 18 punto 3 da Orde de Horario e Calendario laboral de 2014, así como o artigo 3 punto e apartado 2 da Orde de permisos e licencias de 2009 establecen que “OS FUNCIONARIOS QUE ESTÉN DE GARDA OS DÍAS 24 OU 31 DE DECEMBRO, A NON SER QUE COINCIDAN EN SÁBADO OU DOMINGO, TERÁN UN DÍA MAIS DE ASUNTOS PARTICULARES”, polo que a garda de 24 e 31 en 2022 non xera dereito a día algún a maiores.

Para calquera dúbida ou aclaración consulta co teu delegado sindical de SPJ-USO.

Los comentarios están cerrados.