SUBSTITUCIÓNS. NOVAS PRAZAS OFERTADAS

Resultado de imagen de sustituciones

NA INTRANET PUBLICÁNROSE HOXE NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferenciaa tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operarán os criterios de preferencia determinados na norma.

SOLICITUDES.- 25,26 E 27 DE MARZO

IMPRESO:
anexo ii bis -solicitude substitución

Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

XDO DO PENAL 2 A CORUÑA

Corpo.- TRAMITACIÓN.

MOTIVO DA DESOCUPACIÓN.- cambio de situación administrativa

XDO 1ª INSTANCIA 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Corpo.- TRAMITACIÓN.

MOTIVO DA DESOCUPACIÓN.- Comisión de servicios.

XDO 1ª INSTANCIA Nº 3 DE FERROL.

Corpo.– Auxilio

MOTIVO DA DESOCUPACIÓN.-Vacante

XDO 1ª INSTANCIA Nº 6 FERROL.

Corpo.- Tramitación

MOTIVO DA DESOCUPACIÓN.- liberación sindical

DECANATO BETANZOS

 Corpo.- Auxilio

MOTIVO DE DESOCUPACIÓN.- Vacante

XDO DE PAZ BOIRO

Corpo.– Auxilio

MOTIVO DE DESCOPACIÓN. Vacante

XDO. DE PAZ ZAS.

Corpo.- Auxilio

MOTIVO DA DESOCUPACIÓN.– Vacante

XDO. 1ª INSTANCIA 4 OURENSE

Corpo.- Tramitación

MOTIVO DA DESOCUPACIÓN.- liberación Sindical.

 

 

Los comentarios están cerrados.