REUNION DE FORMACIÓN EGAP 2023

REUNIÓN DE TRABALLO PARA ANALIZAR A PROGRAMACIÓN DA FORMACIÓN EGAP PARA O ANO 2023 DO PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

ℹ️➡️*SPJ-USO solicita: o traslado da proposta de formación cos datos dos itinerarios formativos do ano 2022 ou ben do borrador.

Alegacións de SPJ-USO:

1️⃣Potenciar a FORMACIÓN presencial “in situ”
2️⃣Impartir curso de formación presencial da aplicación informática MINERVA, a tod@s l@s funcionar@s.
3️⃣Impartición dos módulos de reformas lexislativas para ós ambitos social e contencioso e Fiscalías
5️⃣Un formador “in situ” para a implantación do novo modelo de Rexistro Civil, dada a súa dificultade e complexidade.
6️⃣O aumento de prazas convocadas para os cursos de linguaxe XURÍDICA E ADMINISTRATIVA.
6️⃣Implantación inmediata da formación para a preparación de oposicións online a través da EGAP.

ℹ️▶️OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

1️⃣Un módulo de Criminoloxía.
2️⃣Reiteramos o interese pola formación en primeiros auxilios e emergencias.

🔴Quedamos pendentes dunha última xuntanza que terá lugar próximamente, sin data a día de hoxe

 

Los comentarios están cerrados.