PUBLICACIÓN DAS ADXUDICACIÓNS DE COMISIÓNS DE SERVIZO

Comunicase que hoxe está prevista a publicación na intranet de xustiza e na Páxina web da Consellería, da Resolución pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza, efectuada por Resolución do 20 de xullo de 2020

Los comentarios están cerrados.