ADXUDICACIÓNS COMISIÓNS DE SERVIZO

Resolución do 7 de setembro de 2020 da dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comision de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza, efectuada por Resolución do 20 de xullo de 2020.

RESOLUCION COMISIONS DE SERVIZO DE POSTOS DE NOVA CREACIÓN                                      

Los comentarios están cerrados.