PROVISIÓN TEMPORAL – XDO. DE PAZ DE BOIRO

Pola DXX convocase a provisión temporal da secretaría do Xulgado de Paz de Boiro (A Coruña), por xubilación o vindeiro 4 de abril do titular,  entre os funcionarios do corpo de xestión P.A.,  o prazo de presentación de instancias será desde o día 15 ao 22 de marzo (ambos os dous incluídos).

A convocatoria e o modelo de solicitude poderanse consultar a partir do día 12 na intranet xudicial, no apartado de funcionarios, provisión temporal, convocatorias; e na páxina web da Xunta de Galicia.

As instancias soamente remitiránse a Dirección Xeral por fax: 981 546222.

CONVOCATORIA prov tem XP Boiro

Anexo I- INSTANCIA

Los comentarios están cerrados.