“Prevención de riscos laborais” A Coruña

Resultado de imagen de curso de prevencion de riesgos laborales administracion justiciaESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais dirixido ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia

O curso convocado ten carácter obrigatorio para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que teña o seu destino no partido xudicial da Coruña, salvo para aqueles/as solicitantes que xa o realizasen coa EGAP con anterioridade a data desta resolución.

ACCESO DOGA

 

Los comentarios están cerrados.