FORMACIÓN PARA O POSTO DE TRABALLO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.

Resultado de imagen de formacion posto de traballo

INSCRICIÓN: ata o 20 de decembro de 2019 na zona de matrícula da EGAP no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>.

As probas de avaliación que se poidan establecer serán obxecto de convocatoria independente.

Os itinerarios formativos comprenden “FORMACIÓN PARA O POSTO DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO DA ADMÓN DE XUSTIZA EN GALICIA:

– utilidades básicas-contidos

– especialidades da orde xurisdiccional penal-contidos,  e 

– especialidades das ordes xurisdiccionais civil e laboral-contidos”

E ó mesmo tempo, en cada un dos itinerarios hai diferentes módulos:

Minerva, Lexnet, Punto neutro xudicial, Intranet, outras utilidades e aplicación, Protección de datos, Sirax,…

Amplía a información no enlace que se achega:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190318/AnuncioO150-110319-0001_gl.html

Los comentarios están cerrados.