FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICION E MERITOS DE LETRADOS E MEDICOS FORENSES

 

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

 

📢🔊OPOSICIÓNS-PROCESO DE ESTABILIZACION E CONCURSO OPOSICION DE LETRADOS E MEDICOS FORENSES- HOXE 30 DE XANEIRO FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➡️ Lembrámosvos que hoxe 📆 30/1/23 tamén finaliza o prazo de presentacion de instancias das convocatorias do PROCESO DE ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICIÓN E CONCURSO DE MÉRITOS PARA O CORPO DE LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTICIA E DO CORPO DE MEDICOS FORENSES

🔴Convocadas por proceso selectivo extraordinario, acceso pola quenda libre ao Cuerpo de Letradas e Letrados da Administración de Xustiza polo sistema de concurso de méritos ( accede a convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23786.pdf) e polo sistema de concurso oposicion (accede a convocatoria : https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23787.pdf)

🔴Convocado proceso selectivo extraordinario para acceso pola quenda libre, no Corpo Nacional de Médicos Forenses, polo sistema selectivo de concurso (accede a convocatoria: https://http://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23793.pdf ) e polo sistema de concurso oposición (accede a convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23794.pdf )

SPJ-USO:* Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!
FEITOS, non palabras!!

Los comentarios están cerrados.