CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2022

ACCIÓN SOCIAL 2022

Convócase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, da comisión de acción social, na data e hora que se indica:

DATA: 21/10/2022                  HORA.- 11.30

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

2.- Listaxes definitivos das solicitudes admitidas e excluidas correspondentes ás axudas do fondo  de Acción Social do ano 2022.

Los comentarios están cerrados.