CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO DO DIA 23/02/2022

NO DÍA DE HOXE 23 DE FEBREIRO DO 2022, FORON AUTORIZADOS OS SEGUINTES CHAMAMENTOS DE INTERINOS:

 

A CORUÑA

-Xulgado de 1ª Instancia nº 13 A Coruña – Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa (substitución)

– T.S.X. Secretaría de Goberno A Coruña – Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa (licenza por enfermidade).

– Xdo. de 1ª Inastancia e Instrucción Nº 2 de Corcubión – Corpo de Auxilio Xudicial  (paternidade).

PONTEVEDRA

-Xulgado de 1ª Instancia Nº 1 de Vigo – Corpo de Auxilio Xudicial.

Nas restantes provincias non houbo chamamentos no día de hoxe.

Los comentarios están cerrados.