CHAMAMENTO DE INTERINOS – GALICIA (18/01/23)

interinos

No día de hoxe, a Dirección Xeral de Xustiza autorizou a través do OPAX, chamamentos de persoal interino para prestar servizos nos seguintes Órganos:

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

☑️ XDO. PRIM. INST. E INSTRUC. N. 3 PONTEAREAS – CAX –SUBSTITUCION

————————————————–

PROVINCIA DE OURENSE

☑️ XDO. DO SOCIAL N. 4 OURENSE – CXPA — I.T.

☑️ XDO. PRIM. INST. N. 6 OURENSE – CAX — SUBSTITUCIÓN

————————————————–

PROVINCIA DE A CORUÑA

☑️ DECANATO SERV. NOTIF. E EMBARGOS A CORUÑA – CAX — I.T.

Autorizados os seguintes chamamentos telefónicos:

☑️ XDO. INSTRUCIÓN N. 1 SANTIAGO – CTPA

☑️ XDO. DO PENAL Nº 2 SANTIAGO – CTPA

☑️ XDO. INSTRUCIÓN N. 2 SANTIAGO – CTPA

☑️ XDO. DO PENAL N. 4 A CORUÑA – CTPA

☑️ XDO. DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER N. 1 A CORUÑA – CTPA

————————————————–

PROVINCIA DE LUGO

☑️ XDO PRIM. INST. N. 6 LUGO – CXPA – LIBERACIÓN SINDICAL

 

Los comentarios están cerrados.