Archivo diario: 01/10/2021

PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN ENTRE TITULARES 01/10/2021

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza.

 

 

As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Postos de traballo ofertados:  Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular e son as seguintes:

  • Xdo. do Social n. 4 Santiago de Compostela Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CTPA

  •  Xdo. do Social n. 4 Santiago de Compostela Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

  •  Xulgado de Paz de Malpica de Bergantiños Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CAX

  • Xulgado Instrución n. 3 Lugo Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  • Xulgado 1ª Instancia n. 1 Ourense Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  •  Xulgado 1ª Instancia n. 5 Pontevedra Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  • Xulgado Instrución n. 2 Pontevedra Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CTPA

  • Decanato Vigo Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  • Xulgado 1ª Instancia e Instrución n. 2 O Porriño Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

  • Xulgado 1ª Instancia e Instrución n. 1 Redondela Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

PRAZO DE SOLICITUDES: (4, 5 e 6 de  outubro de 2021).

Adxuntamos arquivo pdf coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS e Anexo Bis II:

RESOLUCIÓN SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 01/10/2021

ANEXO BIS II, SOLICITUDE SUBSTITUCIÓNS

FOLGA ESTATAL INDEFINIDA POLA LOITA DOS TRABALLADORES EN PRECARIO NA ADMÓN. PÚBLICA

No DOG de hoxe, 1/10/2021, publicouse o DECRETO 128/2021, do 30 de setembro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga indefinida convocada pola Comisión aberta de folga estatal pola loita dos traballadores en precario das administracións públicas, que comeza o día 4 de outubro de 2021.

No ámbito da Administración de xustiza en Galicia considéranse como servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público os seguintes:
Sigue leyendo

SPJ USO SOLICITA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN GLOBAL DE REFUERZO EN LOS JUZGADOS MIXTOS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

La situación actual de los Juzgados Mixtos con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer es alarmante, a diario sufren la escasez de medios donde se compatibilizan las tareas propias del órgano con las de violencia de género

SPJ-USO, considera que no hay Violencia de Género de primera ni de Segunda, y que la Justicia debe llegar por igual a todas las Víctimas de Violencia de Género en cumplimiento a la Ley Contra la Violencia de Género, que NO ES MÁS QUE, RESPETAR EL DERECHO A LA VIDA.

POR LO TANTO LA SALA DE GOBIERNO ha de proceder de igual forma que con los Juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, y acordar el nombramiento de vocal ponente para la elaboración de un plan global de refuerzo para los Juzgados Mixtos.

POR ELLO, SPJ-USO SOLICITA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODOS NUESTROS COMPAÑER@S DESTINADOS EN ESTOS JUZGADOS Y PARA DAR FRENO A LA VIOLENCIA DE GENERO:

1.- Que la Sala de Gobierno del TSXG tome conocimiento de la propuesta formulada por SPJ-USO y acuerde nombra vocal ponente para la elaboración de un plan global de refuerzo para Los Juzgados Mixtos que asuman materia de violencia de genero.

2.- Que, una vez aprobado el plan global de refuerzo, sea trasladado con urgencia a la Comisión Mixta Xunta de Galicia/TSXG para su desarrollo y ejecución, que ha de incluir obligatoriamente medidas de refuerzo para los Juzgados Mixtos que asuman violencia de Genero.

SOLICITUD PLAN DE REFUERZO JUZGADOS PUEBLOS VSM TSXG