ÚLTIMA HORA: PUBLICADAS AS NOVAS LISTAXES DA BOLSA DE INTERINOS DE XUSTIZA DE GALICIA

Na web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e na intranet de Xustiza acabanse de publicar as novas listaxes resultantes trala corrección feita.

Atendendo aos seguintes motivos:

Na confección das listaxes resultantes correspondentes ás novas bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza publicadas o pasado 29 de xullo, a baremación do apartado correspondente á formación continua de determinadas solicitudes realizouse aproximando a dous decimais, cando o criterio xeral empregado foi o de aproximar a un decimal.

Por esta razón, cómpre publicar de novo as listaxes resultantes das persoas admitidas e excluídas aplicando para todos os casos o criterio xeral.”

Podes acceder as listaxes resultantes aquí:

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/xustiza/persoal/interinos

LISTAXES DE PERSOAS ADMITIDAS

AUXILIO XUDICIAL:

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA:

XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA:

LISTAXES DE PERSOAS EXCLUÍDAS

AUXILIO XUDICIAL:

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA:

XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA:

Lembrade o prazo para elixir bolsa: 10 días hábiles (entre o 29 de agosto e o 9 de setembro).

Importante: Cada persoa solicitante só poderá formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia, de acordo co previsto no artigo 12 da Orde do 4 de outubro de 2018, polo que, no caso de que estea incluída en bolsas de distintos corpos ou en varias provincias da mesma bolsa, deberá seleccionar aquela única en que desexe quedar. Se non o fai, entenderase que desiste de todas as súas solicitudes.

A elección deberase realizar telematicamente no prazo de dez días hábiles a partir da publicación das listas resultantes, a través do formulario dispoñible na aplicación informática. Unha vez cuberto o formulario, deberase presentar de xeito electrónico a través da OPAX. As persoas que unicamente solicitasen formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia non terán que efectuar a dita elección.

Listaxes definitivas. Unha vez rematado o prazo para formular a elección, a Dirección Xeral de Xustiza aprobará as bolsas definitivas de persoas seleccionadas para cada corpo e provincia, ordenadas por puntuación, que se publicarán no sitio web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e na intranet de Xustiza.

Los comentarios están cerrados.