SPJ-USO INFORMA: PUBLICACIÓN NO BOE DA RESOLUCIÓN DO CONCURSO DE TRASLADOS.

Resultado de imagen de CONCURSO DE TRASLADOSComo estaba previsto hoxe  19 de Febreiro de 2019 publícase no BOE a resolución definitiva do concurso de traslados 2018, Orden JUS/147/2019 de 31 de Xaneiro :

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos
 • Orden JUS/147/2019, de 31 de enero, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/779/2018, de 6 de julio.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 6 de julio de 2018.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

  Destinos
  • Orden de 31 de enero de 2019, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/779/2018, de 6 de julio.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por la Resolución de 6 de julio de 2018.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se acuerda la adscripción definitiva de doña Ana Isabel Vega Martínez a puesto perteneciente al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa en el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Cádiz.

    

  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 6 de julio de 2018.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 6 de julio de 2018.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

  Destinos
  • Orden PRE/8/2019, de 31 de enero, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden PRE/42/2018, de 6 de julio.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia e Interior, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 6 de julio de 2018.

   

  COMUNITAT VALENCIANA

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 10 de julio de 2018

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia e Interior, del Departamento de Presidencia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 6 de julio de 2018.

   

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 6 de julio de 2018.

  COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

  Destinos
  • Resolución 57/2019, de 31 de enero, de la Dirección General de Justicia, del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslado para plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución 159/2018, de 6 de julio.

   

  COMUNIDAD DE MADRID

  Destinos
  • Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 6 de julio de 2018.

    

   

  OS CESES E TOMAS DE POSESIÓN QUEDAN DA SEGUINTE MANEIRA:

  1.- Ceses  

  • Tramitación Procesual e Administrativa: o 22/02/2019.
  • Xestión Procesual e Administrativa e Auxilio xudicial: o 26/02/2019.

   

  2.- Tomas de posesión.-O persoal adxudicatario de prazas na mesma localidade onde prestan servizos disporán de 3 días hábiles para a súa incorporación ao novo destino e de 8 días hábiles se hai cambio de localidade, e 20 días hábiles ou un mes segundo a comunidade de procedencia.

   

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Documentación e trámites necesarios

 • Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O día seguinte ao cesamento no destino de orixe deberán achegar á xefatura territorial que corresponda, mediante correo electrónico, a seguinte documentación: fotocopia do DNI, ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) e fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011), así como a tarxeta de MUXEXU. MODELO A1

O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión.

 • Fotocopia do DNI.
 • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios). Ficha de datos persoais
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUXEXU.
 • Certificado de haberes.
 • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos.
 • Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá de indicar os días de asuntos particulares xa desfrutados, con indicación do ano (os correspondentes a 2019 e os adicionais de 2017 e 2018).
 • Modelo 145 IRPF
 • Persoal con destino na comunidade autónoma de Galicia
 • Persoal que obteña destino fóra da comunidade autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da comunidade autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia.

No caso de non ter que formalizar cesamento ningún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal ao correspondente servizo de persoal de xustiza, no enderezo sinalado no punto 1 desta nota informativa.

Los comentarios están cerrados.

Abrir chat
A %d blogueros les gusta esto: