Prorroga dos reforzos

logodxxxxNa Intranet publicouse a seguinte nota da DXX:

Onte a DXX acordou a prórroga do nomeamento dos interinos de reforzo que vencían hoxe. A prórroga acordouse ata o día 31 de outubro, salvante os reforzos destinados en xulgados do penal e de Cambados que se prorrogaron ata o 31 de decembro.

A DXX adoptou esta medida con caracter transistorio e excepcional. E procederá agora a facer un seguimento da efectividade dos reforzos. Comprobarase a evolución estatística, o cumprimento horario e, se se estima necesario, solicitarase ampliación da información aos directores funcionais das unidades reforzadas e, se é o caso ,  dos secretarios coordinadores provincias.

Cando se complete esta información as solicitudes serán trasladas ao Grupo Técnico de Persoal da Comisión Mixta para decidir que medidas continuan a partir do vindeiro 1 de novembro.

Igual modo de proceder se aplicará as solicitudes de novos reforzo recibidas ata agora.

Ós mismos criterios aplicaranse as prolongacións de xornada.

O Servizo de Persoal está, dende onte, comunicando telefónicamente estas prórrogas a cada unha das unidades afectadas.

Non é necesario que as unidades repitan as peticións de prórroga ou solicitude de novos reforzos ou prolongacións xa cursadas

Los comentarios están cerrados.