NOVAS SUBSTITUCIÓNS 29 DE ABRIL DE 2021

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza con data 29-4-2021.

As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Postos de traballo ofertados:  Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

PRAZO DE SOLICITUDES: 30 DE ABRIL, 3 e 4 DE MAIO.

RESOLUCIÓN DA DXX; PUBLICACIÓN DE SUBSTITUCIONS 29-04-21

Anexo-bis-II-Solicitude-de-SUBSTITUCIONS-1

Los comentarios están cerrados.