CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS OBRIGATORIO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (AGÁS VIGO)

Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Gasolineras y  Estaciones de Servicio - Ceslan Formación

A DXX COMUNICANOS QUE:

Vaise convocar un CURSO DE FORMACIÓN DE CARÁCTER OBRIGATORIO  en Prevención de Riscos Laborais nas tarefas de tipo Administrativo dirixido ao persoal da Administración de Xustiza que presta servizos nos partidos xudiciais da Provincia de Pontevedra (agás o Partido Xudicial de Vigo onde xa se ten realizado).

É obrigatorio tras o requerimiento efectuado pola Inspección de Traballo da Coruña, que requiriu a DXX para garantir que todos os funcionarios reciban formación en materia de prevención de riscos laborais, de conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais.

Esta convocatoria publicarase  previsiblemente no DOG o día 11/11/2020.

MODALIDADE:  TELEFORMACIÓN

HORAS: 3 HORAS

DATAS:  

  • 23-11-2020 – 27-11-2020 (para o partido xudicial de Pontevedra)

  • 30-11-2020 -4/12-20 para o resto de partidos xudiciais da provincia.

DATA DO EXAMEN:  27 DE NOVEMBRO E 4 DE DECEMBRO

Los comentarios están cerrados.