CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN DE COMISIÓN DE SERVIZOS DE 26 DE ABRIL DE 2022

Corrección de erros da Resolución do 26 de abril de 2022, da DXX de erros da Resolución do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos Corpos e Escalas ao servizo da Administración de Xustiza.

Advertido erro na Resolución do 26 de abril de 2022, da DXX, , procedee facer correccións no Anexo I referente aos postos de traballo ofertados, que queda como segue:

🔴 Eliminanse: CTPA de Ordes 1 e CAX Penal 1 A Coruña.
🔴 Engádense: CAX no SCNE de ACoruña, por liberación sindical.
🔴 Modifícase: CXPA de Instancia 5 de Ourense que é “vacante”, non “excedencia”.

ACCEDE AO ANEXO I CORRECCIÓN DE ERROS RESOLUCIÓN 26-04-2022 COMISIÓNS SERVIZOS

Los comentarios están cerrados.