ACCIÓN SOCIAL 2023- XUNTANZA COA DXX (26.05.2023)

SPJ-USO INFORMA

 

ACCIÓN SOCIAL 2023
XUNTAZA COA DXX

 

Hoxe 26 de maio de 2023, mantivemos reunión ca Dirección Xeral de Xustiza, na cal se nos presentou o borrador da Acción Social, sendo unha copia dos de anos anteriores remontándonos ata fai 12 anos.

Dende SPJ-USO, mostramos o noso rexeitamento ó borrador, instando a DXX a súa retirada e que se recollan e inclúan nun novo  as alegacións feitas por este sindicato na reunión de hoxe, como son:

  •  A REPOSICIÓN DOS PROGRAMAS EXISTENTES ANTES DO ANO 2021, É DICIR:

AXUDA POR FILLOS

AXUDA DE ESTUDOS DE FUNCIONARIOS E FILLOS

A INCLUSIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO PODEN SER A ENFERMIDADE DE  KRON, etc…

 E POR SUPOSTO MANTENDO O ÚNICO PROGRAMA QUE HAI NA ACTUALIDADE, O DE DISCAPACIDADE.

E todo isto chegando o 1% da masa salarial, e non aportando a ridícula cantidade de 21.911 euros, nun colectivo de máis de 2.500 funcionarios, cando no ano 2011 sobrepasou os 200.000 euros.

Somos das poucas CCAA que seguimos cunha acción social de vergoña cun único programa e coa misma cantidade desde fai mas de 10 anos.

Dende SPJ-USO, seguiremos apostando por asistir a tódalas mesas de negociación en aras de seguir intentando mellorar as condicións de traballo tanto laborais como económicas, e non como fan outros sindicatos ca non presencia dos mesmos nas reunións.

A vista das alegacions presentadas por parte das Organizacións Sindicais, concretarase a data da publicación no doga.

Dende SPJ-USO lamentamos que a Xunta de Galicia manteña un ano mais os recortes na convocatoria de acción social para o noso colectivo e tentaremos por tódolos medios ó noso alcance recuperar outros programas de acción social como son fillos, estudios, enfermidade de kron,  etc…..

Igualmente seguiremos loitando pola subida da porcentaxe de masa salarial destinada a este fin.

 POR UNHA ACCIÓN SOCIAL DIGNA!!!

Los comentarios están cerrados.