SPJ-USO SOLICITA Á DXX E A AMTEGA O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ALMACENAMENTO DO CORREO CORPORATIVO XUSTIZA.GAL

Desde este sindicato, nos últimos meses, estamos a recibir numerosas queixas sobre a non recepción de comunicación no correo corporativo xustiza.gal. Asimesmo, nos mesmos tamén pudemos comprobar que moitos dos mails que enviamos son devoltos á orixe sen que poida chegar a información sindical aos compañeiros dos xulgados.

Tralas pesquisas correspondentes, chegamos a conclusión de que o problema principal é que os citados correos corporativos están totalmente colapsados de emails e éstes non permiten a entrada de novos correos por dita causa.

Ó noso xuizo, creemos que unha capacidade de 500 MB é moi pequena para un correo corporativo no que entre outras informacións, aparte das sindicais, a propia Administración de Xustiza, remite notificacións e avisos ó funcionariado (caducidades das contrasinais, do certificado dixital, etc…).

É evidente que o personal pode facer un borrado dos citados email periódicamente. Pero a pouca capacidade do mesmo fai que esa periodicidade sexa moi repetiva no tempo, co cal téndese a facer únicamente cando este colapsa, de ser conscientes deste colapso. Recordemos que moitos dos compañeiros foron conscientes desta situación cando foron facer algúns dos cursos a través de videoconferencia e non funcionaba o enlace correspondente.

Unha das causas do colapso dos 500 MB tamén é o volcado automático que o sistema Lexnet fai das notificacións xeradas. Este volcado, hoxe en día, co visorEXE non ten sentido.

Creemos que a AMTEGA posúe os medios tanto persoais como técnicos para ampliar a capacidade dos citados correos corporativas ata polo menos 2 Gb, incluíndo un sistema en bucle que automáticamente borre os correos máis antigos , para evitar o colapso e que sempre poidan entrar no mesmo os mais actuais. Desta maneira en ningún momento quedaría fóra ningún mail por moitos correos que haxa acumulados na memoria.

Por isto, creemos desde SPJ-USO que é necesario plantexar esta solicitude a AMTEGA e á DXX para que, previa evaluación da mesma, procedan a realizar as modificación necesarias para ampliar a capacidade do correo corporativo así como establecer un borrado de seguridade en bucle para evitar o colapso do mesmo.

Accede ó ESCRITO presentado  CORREO ELECTRÓNICO

ESCRITO CORREO ELECTRONICO

ESCRITO CORREO ELECTRONICO

Adxuntamos xustificante:

Xustificante-PR004A-20210604

Los comentarios están cerrados.